Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті

Львів, Україна, 21 - 22 жовтня 2021

Slider

На жаль, ми маємо повідомити, що через погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, поширення COVID-19 та прийняття урядом відповідних постанов було прийнято спільне рішення наукового та організаційного комітетів про перенесення конференції на 2022 рік. Конкретна дата та місце проведення конференції будуть оголошені на веб-сайті.

Ми просимо вас поставитися до цієї ситуації з розумінням.


Організаційний внесок для участі в конференції з публікацією матеріалів у виданні з індексацією у наукометричних базах становить 3000 грн (або 100 € або 420 PLN). Вартість другої публікації того ж автора становить 1800 грн (або 60 € або 252 PLN).

У разі публікації тез доповідей у Збірнику матеріалів конференції (без індексації у базах) організаційний внесок становить 900 грн (або 30 € або 126 PLN) за день доповіді на секції.

До вартості входять: публікація у зазначеному збірнику матеріалів конференції, участь у роботі конференції, отримання пакету матеріалів, сертифікату учасника, харчування, синхронний переклад, організаційні витрати.

Вартість участі у роботі конференції у якості слухача становить 600 грн (або 20 € або 84 PLN) за один день. До цієї вартості входять:  участь у роботі конференції, отримання пакету матеріалів, харчування, синхронний переклад, організаційні витрати.

У разі неможливості особистої участі в роботі конференції можлива публікація результатів наукових досліджень у Збірнику матеріалів конференції (без індексації). Вартість публікації з розсилкою друкованого варіанту становить 350 грн (або 12 € або 50 PLN).

 

Увага: Всі подані статті підлягають рецензуванню, принаймні двома рецензентами, які є експертами в даній галузі. Можливі рішення включають: прийняття до публікації, прийняття з зауваженнями або відхилення, про що автори повідомляються додатково.

Термін перерахування організаційного внеску (плати за публікацію) – до 02 жовтня 2021 року після укладення договору та отримання рахунку. Організаційний внесок не включає вартості проїзду до місця проведення конференції та проживання. Вартість проїзду та житла сплачується учасниками самостійно.

 

Реквізити для перерахування організаційного внеску:

Банківські реквізити громадської організації «Лінія102.Юа»:

Одержувач: Громадська організація «Лінія102.Юа», 79052, м. Львів, вул. І.Блажкевич, 12а
ЄДРПОУ: 41884212
МФО: 325365
IBAN: UA803253650000026002011106387

У полі "Призначення платежу" необхідно вказати "За участь у конференції" та зазначити своє прізвище та ініціали.