Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті

Львів, Україна, 21 - 22 жовтня 2021

Slider

На жаль, ми маємо повідомити, що через погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, поширення COVID-19 та прийняття урядом відповідних постанов було прийнято спільне рішення наукового та організаційного комітетів про перенесення конференції на 2022 рік. Конкретна дата та місце проведення конференції будуть оголошені на веб-сайті.

Ми просимо вас поставитися до цієї ситуації з розумінням.


Етика публікацій 

Всі подані документи підлягають ретельному рецензуванню, принаймні, двома іноземними рецензентами, які є експертами в даній галузі.

Факторами, які враховуються при перегляді, є: релевантність, обґрунтованість, значимість, оригінальність, читабельність і мова.

Можливі рішення включають прийняття, прийняття з ревізіями або відхилення.

Якщо авторам рекомендується переглянути та повторно подати подання, не існує гарантії, що переглянута заявка буде прийнята.

Відхилені статті повторно розглядатися не будуть.

Статті можуть бути відхилені без перегляду, якщо вони очевидно не підходять для публікації.

Стаття може бути відхилена з причин: наклепу, порушення авторських прав та (або) плагіату.

Рецензенти оцінюють рукописи для свого інтелектуального змісту, незважаючи на расу, стать, сексуальну орієнтацію, релігійні переконання, етнічне походження, громадянство або політичну філософію авторів.

Персонал не повинен розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис будь-кому, крім автора, рецензентів, інших редакційних радників і видавця, якщо це необхідно.

Рецензування повинно проводитися об'єктивно. Особиста критика автора недоцільна. Рецензенти повинні чітко висловлювати свої погляди і відповідно їх аргументувати.

Рецензування покликане допомогти видавцю у прийнятті рішень щодо редагування шляхом редакційних зв'язків з експертами з наукової ради, та автором, який може також допомогти у вдосконаленні роботи.

Рукописи, отримані для розгляду вважаються конфіденційними документами і розглядаються анонімним персоналом.

Рецензент також повинен звернути увагу видавця на будь-яку істотну подібність або співпадіннями між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом, про який йому особисто відомо.

Автори досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значущості.

Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторити роботу. Шахрайські або свідомо неточні твердження розглядаються як неетична поведінка і є неприйнятними.

Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні твори, і якщо автори використовували роботу та/або слова інших, то це належним чином процитовано.

Подача одного й того ж рукопису на більше ніж одну публікацію одночасно є неетичною поведінкою і є неприйнятною.

Авторство має бути обмежене тими, хто зробив значний внесок у концепцію, розробку, виконання або інтерпретацію поданого дослідження.

Необхідно розкрити всі джерела фінансової підтримки досліджень, висвітлених у роботі.