Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 22 - 23 października 2020

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2021 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Opłata za udział w konferencji z publikacją materiałów w czasopiśmie konferencyjnym indeksowanym w renomowanych bazach czasopism wynosi 3000 UAH (100 EUR lub 420 PLN).

W przypadku publikacji referatów w materiałach konferencyjnych (nieindeksowanych w bazach) opłata konferencyjna wynosi 900 UAH (30 EUR lub 126 PLN) za dzień, w którym referat zostanie wygłoszony raportu sekcji.

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, otrzymanie materiałów i certyfikatu uczestnictwa, posiłki, tłumaczenie symultaniczne, przerwy kawowe i publikację referatu w czasopiśmie konferencyjnym.

Opłata konferencyjna uczestnika będącego tylko słuchaczem wynosi 600 UAH (20 EUR lub 84 PLN) za jeden dzień. Opłata ta obejmuje udział w konferencji,  otrzymanie materiałów, posiłki, tłumaczenie symultaniczne i przerwy kawowe.

Jeżeli osobisty udział w konferencji jest niemożliwy, istnieje możliwość opublikowania referatu w materiałach konferencyjnych nieindeksowanych w bazach. Opłata za publikację wynosi 350 UAH (12 EUR lub 50 PLN). Zapewniamy wysyłkę wydania drukowanego.

Uwaga: wszystkie przesłane materiały podlegają procesowi recenzji przez co najmniej dwóch recenzentów uważanych za ekspertów w danej branży. Możliwe decyzje to: akceptacja do publikacji, akceptacja z komentarzami lub odrzucenie. Autorzy zostaną poinformowani o decyzjach.

Termin uiszczenia opłaty za uczestnictwo lub opłaty za publikację upływa 02 października 2020 r.. Opłata za uczestnictwo nie obejmuje transportu i zakwaterowania - uczestnicy pokrywają je we własnym zakresie.

 

Opłaty należy wpłacać na konto:

Stowarzyszenia «Linia102.ua»:

Beneficient: NGO «Linia102.ua», 79052, Lviv, I. Blazhkevich str., 12a
EDRPOU: 41884212
MFO: 325365
Beneficiary account: 26002011106387
IBAN: UA803253650000026002011106387

W potwierdzeniu płatności prosimy wpisać „Udział w konferencji” oraz swoje imię i nazwisko.