Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 21 - 22 października 2021

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2022 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lviv, 21 - 22 października 2021

 

Strona w przygotowaniu ...