Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 22 - 23 października 2020

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2021 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Informacje dla potencjalnych Partnerów

Oferujemy trzy opcje partnerstwa:

"Generalny Partner Konferencji" - w ramach tej opcji zapewniamy:
- umieszczenie umieszczenie nazwy i logo Partnera w górnej części pulpitu nawigacyjnego znajdującego się w sali konfernecyjne;
- umieszczenie logo Partnera we wszystkich materiałach drukowanych konferencji;
- umieszczenie logo i linku do strony Partnera na stronie internetowej: Lwowskiej Filii Uniwersytetu, , Stowarzyszenia „Linia102.Ua” i Konferencji EOT;
- dodanie do pakietu materiałów konferencyjnych broszury informacyjnej Partnera i innych materiałów promocyjnych (długopisy, magnesy, pamiątki itp.);
- zamieszczenie dwóch reklam w streszczeniach artykułów konferencyjnych;
- umieszczenie materiałów promocyjnych Partnera w miejscu konferencji;
- zaoferowanie powierzchni wystawowej w miejscu konferencji do 6 m2;
- udział w wydarzeniach konferencyjnych, publikacja streszczeń i zakwaterowanie w jednoosobowych pokojach klasy „Lux” w hotelu-partnerze konferencji dla trzech przedstawicieli Partnera.

Wkład partnerski dla tej opcji wynosi UAH 45 000 (EUR 1 500 lub PLN 6 450).

"Główny partner konferencji" - w ramach tej opcji zapewniamy:
- umieszczenie  nazwy i średniej wielkości logo Partnera środków górnej części pulpitu nawigacyjnego znajdującego się w sali konferencyjnej;
- umieszczenie logo Partnera we wszystkich materiałach drukowanych konferencji;
- dodanie ulotki informacyjnej formatu A4 Partnera do pakietu materiałów konferencyjnych;
- jedna reklama w streszczeniach artykułów konferencyjnych;
- umieszczenie materiałów promocyjnych Partnera w miejscu konferencji;
- zaoferowanie powierzchni wystawowa w miejscu konferencji do 4 m2;
- udział w wydarzeniach konferencyjnych, publikacja streszczeń i zakwaterowanie w osobnych pokojach klasy „semi-lux” w hotelu-partnerze konferencji dla dwóch uczestników.

Wkład partnerski dla tej opcji wynosi UAH 30 000 (EUR 1 000 lub PLN 4 300).

"Partner konferencji" – w ramach tej opcji zapewniamy:
- umieszczenie nazwy i niewielkiego logo Partnera w górnej części panelu nawigacyjnego znajdującego się w sali konferencyjnej;;
- umieszczenie logo Partnera we wszystkich materiałach drukowanych konferencji;
- dodanie ulotki informacyjnej formatu A5 Partnera do pakietu materiałów konferencyjnych;
- udział w wydarzeniach konferencyjnych, publikacja streszczeń i zakwaterowanie w jednoosobowym pokoju klasy „semi-lux” w hotelu-partnerze konferencji dla jednego przedstawiciela Partnera.

Wkład partnerski dla tej opcji wynosi UAH 15 000 (EUR 500 lub PLN 2 150).

Uwagi:
- koszty zaprojektowania i wykonania materiałów graficznych z nazwami i logo Partnerów, a także wydrukowanie streszczeń artykułów konferencyjnych, zaprojektowanie i wydruk zaproszeń, wskaźników,  i innych materiałów pokrywane są przez Organizatorów Konferencji;
- układ stron reklamowych, logo i nazwa Partnera do umieszczenia w materiałach konferencyjnych, materiały promocyjne Partnera (ulotki, broszury, długopisy, roll-upy, magnesy, i inne materiały, które dotyczą tylko do Partnera) są dostarczane przez Partnera.

Dołożymy wszelkich starań, aby udział Partnerów w konferencji  przyczyniał się do dalszego rozwoju działalności.