Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 22 - 23 października 2020

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2021 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


 

Ważne terminy

20.04.2020 -
23.07.2020           Rejestracja na konferencję, przesłanie tytułu referatu i jego streszczena do akceptacji

28.07.2020           Ogłoszenie o przyjęciu referatu

14.08.2020           Przesyłanie pełnego tekstu referatu (do opublikowania w wydawnictwie indeksowanym)

18.09.2020           Powiadomienie o przyjęciu pełnego tekstu referatu do publikacji w wydawnictwie indeksowanym

02.10.2020           Termin płatności opłaty za uczestnictwo / publikację

09.10.2020           Przesyłanie pełnych tekstów referatów do opublikowania w EOT Journal

22.10.2020           Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników, sesja plenarna, uroczysta kolacja

23.10.2020           Sesje tematyczne, dyskusje, sesja podsumowująca