Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie

Lwów, Ukraina, 21 - 22 października 2021

Slider

Szanowni Państwo niestety musimy ogłosić, iż z powodu pogarszającej się sytuacji sanitarnej epidemiologicznej, rozprzestrzeniania się COVID-19 i przyjęcia odpowiednich rozporządzeń przez rząd, została podjęta decyzja komitetu naukowego i organizacyjnego o przełożeniu konferencji na 2022 rok. Konkretna data i miejsce konferencji zostaną ogłoszone na stronie internetowej.

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.


Kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji naukowo - praktycznej 
"Energooszczędne technologie, logistyka i bezpieczeństwo w transporcie"
odbędzie się we Lwowie w dniach 21-22 października 2021 r.

Konferencja została zainicjowana przez Dnieprowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego im. Akademika V. Lazaryana oraz organizację pozarządową  „Linia102.Ua”. Współorganizatorami konferencji są Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i Instytut Kolejnictwa z Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszani są przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji naukowych i instytucji edukacyjnych działających w branży transportowej z terenu Ukrainy i całej Unii Europejskiej, a także wiodący europejscy eksperci w branży transportowej. Podczas konferencji zostaną wysłuchane i omówione najnowsze wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych oraz aktualne problemy rozwoju nauki i techniki w następujących obszarach naukowych:

   - technologie zoptymalizowane pod względem energetycznym, efektywność energetyczna i zarządzanie energią w transporcie;
   - ekologia taboru i obiektów infrastruktury transportowej;
   - interoperacyjność, bezpieczeństwo i certyfikacja w transporcie;
   - nowoczesne technologie stosowane w organizacji przewozów międzynarodowych i logistyki;
   - projektowanie w transporcie;
   - interakcja kolei i przedsiębiorstw przemysłowych.

Kierunki te są szczególnie istotne i znaczące dla zachodniego regionu Ukrainy, przygranicznych regionów Ukrainy i Polski, rozwoju kompleksu transportowego regionu lwowskiego Ukrainy, województwa podkarpackiego Polski i wielu krajów UE.

Potrzeba organizacji tej konferencji pojawiła się w związku z reformą transportu kolejowego Ukrainy polegającą na dostosowaniu do wymogów prawodawstwa UE. Oznacza to konieczność wprowadzenia nowego modelu funkcjonowania rynku kolejowego, oczekiwanego wejścia na rynek konkurencyjnych, wydajnych, mobilnych uczestników procesu transportowego - zarówno będącego we własności publicznej, jak i prywatnej.

Format konferencji  przewiduje rozbudowę platformy w celu uruchomienia bliskich powiązań między naukowcami, producentami na rzecz transportu kolejowego, operatorami logistycznymi i innymi firmami transportowymi, której koncepcje powstały podczas poprzednich edycji konferencji odbywających się w dniach 18–19 czerwca 2018 r. i 19-20 września 2019 r.

Uczestnicy konferencji omówią ważne problemy mające na celu poprawę efektywności firm działających w branży transportowej. Wiodący europejscy przedstawiciele organizacji naukowych i firm transportowych oraz inni uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z  uczestnikami.

Języki konferencji: angielski, ukraiński i polski.

Materiały z poprzedniej konferencji i jej podsumowanie można pobrać pod następującymi linkami:

Linki do artykułów opublikowanych w MATEC Web of Conferences і Web of Science Core Collection

Organizatorzy:

Organisers Organisers Organisers